Маркетинг

Използвайте adbg.online, за да популяризирате марката си, да достигнете до целевата си аудитория и да развиете бизнеса си.

Всеки маркетинг, който използва електронни устройства и може да бъде използван от маркетингови специалисти за предаване на промоционални съобщения и измерване на въздействието му през вашето клиентско пътуване. 


На практика дигиталния маркетинг обикновено се отнася до маркетингови кампании, които се появяват на компютър, телефон, таблет или друго устройство. Може да има много форми, включително онлайн видео, 
дисплейни реклами , маркетинг в търсачките, платени социални реклами и публикации в социалните медии. Дигиталният маркетинг често се сравнява с „традиционния маркетинг“, като реклами в списания, билбордове и директна поща . Странно е, че телевизията обикновено е обединена с традиционния маркетинг.